Domov arrow Kultúra arrow Knižnica arrow Knižnica
Knižnica

knižnicaKnižnica bola v obci zriadená už v období prvej ČSR. Cez vojnu však bola zničená. Až v októbri 1948 začala svoju pravidelnú činnosť ako verejná ľudová knižnica. Výpožičný fond vyrvorili knihy, ktoré obec dostala do daru z akcie Pomahajem zahraničným Slovákom. Prvým knihovníkom bol Jozef Petrovič. Od roku 1952 bola knižnica umiestnená v kultúrnom dome. Knihovníčkou bola Oľga Šándorová.

V rokoch 1960- 1969 viedla knižnicu Libuša Králiková. V rámci svojej činnosti pripravovala rôzne podujatia, napr. spoločné čítanie pre najmenších, besedy o knihách. Vydarili sa najmä výstavy kníh. Od roku 1969 bol knihovníkom Miestnej ľudovej knižnice Viktor Králik. Neskoršie túto prácu vykonávala Herta Sopková, Jana Demková, Gabriela Talafúsová, Oľga Šándorová.

Od roku 2007 je knihovníčkou Eva Baláková. Počet zväzkov v knižnici je 4998. Počet registrovaných čitateľov je 120. Hlavné ukazovatele činnosti majú stúpejúcu tendenciu

Výpožičný čas v Obecnej knižnici v Hornej Štubni: 

utorok:   14,30 - 16,30 hod.

štvrtok:   14,30 - 16,30 hod.

 

                

 

 Dopĺňanie knižničného fondu:

Novinky v knižničnom fonde zakúpené: v II. polroku 2014: príloha 

                                                          v I. štvrťroku 2015: príloha

Knihy zakúpené z dotácie Ministerstva kultúry v roku  2015: príloha  

Novinky v knižničnom fonde zakúpené: v I. štvrťroku 2016: príloha

Novinky v knižničnom fonde zakúpené v II. štvrťroku 2017: príloha

Novinky v knižničnom fonde zakúpené v II. polroku 2017: príloha

                                                                                    príloha 2

                    

             
                                                          
- V marci 2017 - mesiaci knihy sa v miestnej knižnici uskutočnila exkurzia pre deti z materskej školy spojená s besedou o prečítaných rozprávkach. Exkurzie sa zúčastnili aj deti zo základnej školy. Žiaci  I. ročníka boli slávnostne prijatí za nových čitateľov. Boli im odovzdané čitateľské preukazy a sladkosti a deti si vypožičali aj svoje prvé knihy z knižnice.
 
- Pre všetkých čutateľov bola zriadená burza kníh, ktorá je k dispozícii na chodbe pred knižnicou.
 
- Obecná nižnica bola vyhodnotená ako Knižnica roka 2016 vo svojej kategórií.