Startseite arrow Úradná tabuľa arrow Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Verejné vyhlášky
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Obec Sklené, 038 47 Sklené 97 - výrub stromov - 9.10.2017      - príloha

Michal Chvojka, Horná Štubňa 124 - výrub dreviny - 6.10.2017  - príloha

Obec Dubové, 038 23 Dubové 50 - výrub drevín - 3.10.2017      - príloha

Obec Sklené, 038 47 Sklené 97 - výrub dreviny - 22.3.2017        - príloha

OÚ Žilina, životné prostredie - záverečné stanovisko - 9.3.2017 - príloha 1 , príloha 2

Martin Švancár, Horná Štubňa 382 - výrub dreviny - 15.3.2017  - príloha

Obec Sklené, 038 47 Sklené - výrub dreviny - 3.3.2017             - príloha

 

Jozef Vierik, Horná Štubňa 286 - výrub dreviny - 26.10.2016     - príloha

Anna Balláková, Horná Štubňa 58 - výrub dreviny - 25.10.2016  - príloha

Sébastien Klastat, Marienheide - výrub dreviny - 25.10.2016     - príloha

Obec Sklené - výrub dreviny - 19.10.2016                                 - príloha

Jozef Vierik, Horná Štubňa 286 - výrub dreviny - 17.10.2016     - príloha

Daniela Tencerová Kmeťová - zásielka - 10.10.2016                  - príloha

Ján Karlák, Horná Štubňa 252 - výrub dreviny - 3.10.2016         - príloha

Milan Lašťák, Košťany nad Turcom - výrub dreviny - 12.9.2016   - príloha

ISPA s.r.o., Bratislava - zmena trvania jestvujúcej stavby - 27.6.2016 - príloha

OÚ Žilina - oznámenie o strategickom dokumente - 13.6.2016   - príloha

Obec Sklené - výrub dreviny - 23.3.2016                                   - príloha 

OÚ Žilina - záverečné stanovisko k projektu - 21.3.2016           - príloha 1, príloha 2

Obec Sklené - výrub dreviny - 9.3.2016                                     - príloha 

SHP a.s., Turčianske Teplice - Chov hydiny - 8.3.2016               - príloha 

Ivan a Juraj Kuchárik, Horná Štubňa 196 - výrub - 7.1.2016        - príloha