Domov arrow Verejné obstarávanie arrow Súhrnné správy
Súhrnné správy
Súhrnné správy

                                     SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZKÁCH 

                               S CENAMI ROVNÝMI ALEBO VYŠŠÍMI AKO 5 000 € BEZ  DPH

v zmysle § 117 ods. 2 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

 

Rok 2017

III.Q/2017 - správa

II.Q/2017 - bez zákaziek

I.Q/2017 - bez zákaziek

 

Rok 2016

IV.Q/2016 - správa

III.Q/2016 - bez zákaziek

II.Q/2016 - správa

I.Q/2016 - bez zákaziek

 

Rok 2015 

IV.Q/2015 - správa 

III.Q/2015 - bez zákaziek 

II.Q/2015 - správa 

I.Q/2015 - správa

 

Rok 2014:

IV.Q/2014 - bez zákaziek

III.Q/2014 - správa 

II.Q/2014 - bez zákaziek 

I.Q/2014 - správa

 

Rok 2013: 

IV.Q/2013 - bez zákaziek 

III.Q/2013 - správa  

II.Q/2013 - správa 

I.Q /2013 - správa