Startseite arrow Organisationen arrow horná štubňa.sk, n.o.
horná štubňa.sk, n.o.
horná štubňa.sk, n.o.
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

Nezisková organizácia vykonáva všeobecne prospešné služby v súlade s aktuálne platnými zákonnými predpismi a to v oblasti:

a)      poskytovania širokopásmového prístupu na internet pre obyvateľov obce Horná Štubňa

b)      rozvoja využívania informačných technológií v regióne

c)      podpory vzdelávania mládeže so zameraním na informačné technológie a školiacej činnosti

d)      organizovania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Horná Štubňa