Domov arrow Organizácie arrow horná štubňa.sk, n.o.
horná štubňa.sk, n.o.
horná štubňa.sk, n.o.

Nezisková organizácia vykonáva všeobecne prospešné služby v súlade s aktuálne platnými zákonnými predpismi a to v oblasti:

a)      poskytovania širokopásmového prístupu na internet pre obyvateľov obce Horná Štubňa

b)      rozvoja využívania informačných technológií v regióne

c)      podpory vzdelávania mládeže so zameraním na informačné technológie a školiacej činnosti

d)      organizovania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v obci Horná Štubňa