Domov arrow Organizácie arrow Karpatskonemecký spolok
Karpatskonemecký spolok
Karpatskonemecký spolok

Stretnutie rodákov

Karpatsko-nemecký spolok v Hornej Štubni vznikol v roku 1990. Jeho súčasnou predsedníčkou je Hilda Steinhublová.

V Hornej Štubni je jedna z najväčších organizácií v regióne Hauerland. Keď v deväťdesiatych rokoch minulého storočia zorganizovali prvé stretnutia rodákov, prichádzalo na ne 500 - 600 ľudí. Stretnutia sa konajú striedavo v Hornej Štubni, v Satowe a Iggingene. Členovia sa pravideľne zúčastňujú na Hauerlandfeste, kde sa predstavujú spevácke a tanečné súbory, festivalu v Kežmarku a počas roka organizujú niekoľko vlastných akcií, ako Deň matiek, Mikuláš a iné. Spevácky súbor úspešne reprezentuje na mnohých domácich, ako aj zahraničných podujatiach.

Prehĺbila sa aj spolupráca s miestnou ZŠ, podporovaním výučby nemeckého jazyka. Žiaci sa zúčastňujú na podujatiach spolku, kde spievajú piesne, recitujú básne a hrajú scénky v nemeckom jazyku. Výučbu podporujú aj Karpatský nemci zo Satowa, ktorí zakúpili pre školu niektoré pomôcky.

Pani Lydia Russnak zo spolku v Spolkovej krajine Mecklenburg Vorpommern pomohla aj pri nadviazaní kontaktov medzi samosprávami Satowa a Hornej Štubne.       

Stretnutie rodákovRostock 2008

 

 

 

 

 

 

 

Posvätenie CD Wir sind die Sänger von Ober Stuben

Príhovor pani SteinhublovejDňa 25. mája 2010 v podvečerných hodinách sa konala slávnostná prezentácia prvého CD speváckej skupiny miestneho Karpatskonemeckého spolku pod názvom Wir sind die Sänger von Ober Stuben. Akcia sa uskutočnila v sobášnej sieni obecného úradu za účasti členov výboru miestnej organizácie, starostu obce Ing. Ondreja Piškiho, Branislava Valku z hudobného štúdia Pajta a ďalších pozvaných hostí. V úvode predsedníčka organizácie pani Hilda Steinhublová privítala všetkých prítomných a vyslovila poďakovanie vedúcej speváckej skupiny      pani Alžbete Kočišovej, ako aj ostatným speváčkam za aktivitu pri nahrávaní CD. Po príhovoroch pozvaných hostí sa uskutočnil akt posvätenia. Počas slávnosti speváčky prezentovali niekoľko pesničiek z nového CD, ktoré ich obsahuje spolu 21.

  Posedenie         Posvätenie CD

                         Spevácka skupina

 

  25. výročie založenia Karpatskonemeckého spolku

   V sobotu 5. decembra 2015 sa členovia miestnej organizácie Karpatskonemeckého spolku zišli na slávnostnej členskej schôdzi pri príležitosti 25. výročia založenia spolku, spojenej s Mikulášskym posedením.

    Program posedenia začal kultúrnou časťou v ktorej si naša mládež pripravila pásmo niekoľkých vianočných piesní a básní, ktorými prítomným spríjemnila adventné obdobie.

    Slávnostnú časť otvorila jej predsedníčka pani Hilda Steinhublová, ktorá požiadala čestného predsedu spolku pána Aloisa Rúrika, aby v krátkosti opísal udalosti z roku 1990, ktoré súviseli so založením KNS na Slovensku a v našej obci. Členovia, ktorí pôsobia v organizácií od jej založenia a ktorí sa najviac zaslúžili o jej činnosť boli odcenení ďakovným listom, ktorý obdržali aj zástupcovia obecného úradu a základnej školy.

   Po slávnostnej časti pokračovalo posedenie v príjemnej atmosfére, ktorú si členovia vyplnili aj spievaním nemeckých vianočných piesní. Neobišiel nás ani Mikuláš, ktorý nechal deťom pod stromčekom sladké balíčky. Na rozlúčku si všetci zaspievali nemeckú verziu známej vianočnej piesne Tichá noc.

 

                             

 

Celý článok...