Domov arrow Kultúra arrow ZPOZ
ZPOZ
Zbor pre občianske záležitosti

 Práca Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ) je prínosom pre občiansky život a občania ju tak aj prijímajú. Začiatky práce v aktíve pre občianske záležitosti (taký bol v tedy názov) spadajú do konca 50-tych rokov. Prvé zápisy v pamätnej knihe obce sú zo spoločného uvítania detí do života v roku 1961. V tomto období ZPOZ nepracoval systematicky. Jeho činnosť sa zaktivizovala v roku 1973, kedy funkciu predsedníčky prevzala pani Šándorová. Od tohto roku sa venovala pozornosť zvyšovaniu kultúrnej úrovne obradov. Okrem prednesu básní boli obrady doplnené účinkovaním speváckeho zboru žien.

Obecný úrad v spolupráci so SPOZ organizuje každoročne niekoľko akcií. V mesiaci máj, pri príležitosti Dňa matiek sa uskutočňuje posedenie pre matky - jubilantky, ktorého sa zúčastňujú aj matky detí - škôlkárov, ktoré svojím vystúpením obohacujú toto podujatie.

 

                                         

     Starosta Ing. O. Piški, predsedníčka ZPOZu P. Chromeková a recitátorka M. Hrúzová.

 

         

                               Vystúpenie detí z miestnej základnej a materskej školy.

 

                                                                                                                                                     V októbri pri príležitosti Mesiaca úcty k starším prebieha stretnutie dôchodcov - jubilantov a všetkých starších ako 80 rokov. Príjemné posedenie je medzi staršími veľmi obľúbené.

                                                                             Zápis jubilantov do pamätnej knihy obce. 

 

  Uvítanie do života našich najmenších spoluobčanov sa koná vždy 1-2 krát do roka, podľa počtu narodených detí. 

   Na poslednom uvítaní dňa 28. októbra 2017 sme v obradnej miestnosti privítali našich najmenších občanov: Viktória Borošová, Viktória Matlová, Marek Garaj, Andreas Fridrich Kempchen, Matúš Čupec, Patrik Bielesch, Peter Haľama, Peter Viktor Stanislav Mikeska, Patrik Kmeť, Lea Chylová, Leonard Michalec, Nela Bartalská, Peter Boďa, Mia Popracová, Karolína Štáliková, Veronika Patrová a Viktória Žillová.

              

           

                                                   Slávnostný akt uvítania detí.

 

    Do obradnej siene obecného úradu sú pozývané aj manželské páry, ktoré si v kalnedárnom roku pripomínajú významné jubileum 25 a 50 rokov spoločného života. Všetky tieto akcie, ako aj sobášne obrady v priebehu roka sú okrem slávnostných príhovorov obohatené o prednesy básní, účinkovanie speváckeho zboru SPOZ a vystúpenie detí. Účinkovaním speváckeho zboru sú obohatené aj smutné udalosti v obci - občianske rozlúčky.  

        

V roku 2017 sme privítali manželov Annu a Alfréda Greschnerovcov, ktorí oslávili svoju zlatú svadbu a Moniku a Branislava Weissovcov pri príležitosti ich striebornej svadby.

 

Fotokumentácia z posedenia so seniormi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším dňa 27.10.2017, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch materskej školy, uvítania detí do života a osláv 25. a 50. výročia sobáša dňa 28.10.2017 v sobášnej miestnosti obecného úradu:

Celý článok...