Startseite arrow Gemeindeamt arrow Kontrollbeamte
Kontrollbeamte
Hlavný kontrolór obce
Für diesen Inhalt steht leider keine Übersetzungen zur Verfügung. Originaltext wird angezeigt.

                                                            

  Ján Tomahogh

 

    Horná Štubňa č. 516

    tel.: 0908045353

 

 

 

* Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ za rok 2014 - príloha

 

* Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 - príloha

 

* Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ za rok 2013 - príloha