Domov arrow Samospráva arrow Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór
Hlavný kontrolór obce

                                                            

  Ján Tomahogh

 

    Horná Štubňa č. 516

    tel.: 0908045353

 

 

 

* Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ za rok 2014 - príloha

 

* Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2014 - príloha

 

* Správa kontrolóra obce z vykonanej kontroly plnenia uznesení OcZ za rok 2013 - príloha