Domov arrow Samospráva arrow Obecný úrad
Obecný úrad
Obecný úrad

         obecný úrad            

       Obecný úrad sídli v pôvodnej budove, ktorá bola postavená na tento účel v roku 1931 ako "Obecný dom." Okrem kancelárií  sa tu nachádza obradná miestnost, ambulancia všeobecného lekára a ambulancia detskej lekárky.

      Obecný úrad pôsobí ako výkonný orgán pre obecné zastupiteľstvo a starostu obce. Pre oba orgány obce, ako aj pre ďalšie orgány zriadené obecným zastupiteľstvom zabezpečuje administratívne a organizačné záležitosti. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. 

      Obecný úrad zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce, zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce, pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva, pripravuje rozhodnutia vydávané v správnom konaní, organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

       Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce, alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Adresa: Obecný úrad Horná Štubňa, 038 46 Horná Štubňa 455

Telefón: 043/4927083, 043/4927335

Fax: 043/4927083

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Úradné hodiny:  

Pondelok: 7.30 - 15.30 hod 

Utorok:    7.30 - 15.30 hod.

Streda:    7.30 - 16.00 hod.

Štvrtok:   7.30 - 15.30 hod.

Piatok:    7.30 - 15.00 hod.