Domov arrow O obci arrow Štatistiky
Štatistiky
Štatistiky
                                  
                                      

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov 2011 v obci Horná Štubňa zverejnené Štatistickým úradom.

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa veku a pohlavia:   príloha č. 1a, príloha č. 1b

Ovyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa národnosti:  príloha č.2

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa náboženského vyznania:príloha č. 3a, príloha č. 3b

Obyvateľstvo trvalo bývajúce v obci podľa materinského jazyka: príloha č. 4

Obyvateľstvo podľa najvyššie dosiahnutého vzdelania:  príloha č. 5a, príloha č. 5b

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky.