Domov arrow O obci arrow Symboly
Symboly

      Erb obce Horná Štubňa tvorí v modrom poli štítu zelený vrch nad ním strieborná (biela) píla so zlatými (žltými) rukoväťami v neskorogotickom štíte. Pri návrhoch obecných erbov slúži spravidla ako hlavný heraldický prameň pečať, používaná v minulosti v obecnej agende. Žiaľ v prípade obce Horná Štubňa nebolo možné takto postupovať. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. V Altenburgerovej zbierke pečatí v Uhorskom krajinskom archíve v Budapešti sa odtlačok obecného typária s charakteristickým pečatným obrazom nenachádza, rovnako aj na písomnostiach v Štátnom archíve v Bytči, kde sa zachovalo iba svedectvo richtára o tom, že ich obec nemala pečať, ani v archíve Slovenského ústavu geodézie a kartografie v Bratislave. Vzhľadom na tieto skutočnosti a nedochovanie druhotných správ poukazujúcich na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom, bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Ako vhodné znamenie sa po odporúčaní obecného zastupiteľstva zvolila píla, tzv. štubnianka, symbolizujúca niekdajšie charakteristické zamestnanie obyvateľov, ako aj vrch, znázorňujúci pohoria obklopujúce obec.    

 Symboly obce Horná Štubňa sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou H-62/2006.  

Erb
Vlajka
Pečať
Pečať