Domov arrow O obci arrow Súčasnosť
Súčasnosť
Súčasnosť

Profil obce      Obec Horná Štubňa sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny, pod Kremnickými vrchmi, vo výške 630 m nad morom. Nad obcou sa výši 968 m vysoký vrch Špičiak (Ostrý vrch, Spitzenberg). Pozdĺž obce preteká potok Na vode, Mlynský náhon. Prvá písomná zmienka o obci, vtedy pod názvom „Nová Lehota“, v listine Turčianskeho konventu je z 21. septembra 1390. Predpokladá sa, že obec založili a osídlili nemeckí kolonisti z neďalekej Kremnice.   

CintorínObec má v súčasnosti 1650 obyvateľov. Pracovnú príležitosť občanom poskytuje v obci KMS systém, ktorý má okolo 40 zamestnancov a niekoľko súkromných firiem a podnikateľov, ostatní majú založenú živnosť, alebo dochádzajú za prácou mimo obce.     Predstaviteľom obce je starosta. Zastupiteľským zborom obce je obecné zastupiteľstvo zložené z 9 poslancov zvolených v priamych voľbách. Výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu je obecný úrad. Ten sídli v pôvodnej, na tento účel postavenej budove v roku 1931. Okrem kancelárií obecného úradu je tu pekná obradná miestnosť a ordinácie lekárky pre dospelých a detského lekára.    

V budove bývalej školy na námestí je miestna ľudová knižnica a lekáreň. V parku pri kostole sú dva pamätníky postavené padlým v I. a II. svetovej vojne. Tretí pamätník bol v extraviláne obce postavený 182 obetiam fašizmu, ktoré boli nájdené v neďalekom masovom hrobe. Súčasťou obecného cintorína je dom smútku, dokončený v roku 1993.  

 Obec v pozadíSúčasťou infraštruktúry obce je poštový úrad a dostatočne vybudovaná obchodná sieť. Dopravné spojenie je zabezpečované pravidelnými autobusovými a vlakovými spojmi.     V areáli základnej školy dostavanom v roku 1970, sídli aj Spojená škola pre celý Turčiansko – teplický okres, školská jedáleň a telocvičňa. Neďaleko je budova materskej školy daná do užívania v roku 1986.     Športovci majú k dispozícii futbalový štadión s krytým hľadiskom. V tomto areáli je vybudovaná kolkáreň. V zime je k dispozícii  lyžiarsky vlek. Na halové športy je možné využívať telocvičňu základnej školy.  

  ViaduktV kultúrnej oblasti nás reprezentuje krojovaná spevácka skupina karpatských Nemiek na domácich festivaloch i stretnutiach rodákov v zahraničí.     Najväčším bohatstvom Hornej Štubne je okolitá príroda.V rámci turistiky, sú pre našu obec prvoradým prínosom návštevy našich rodákov z Nemecka. Už niekoľko rokov sa naši občania nemeckej národnosti pravidelne stretávajú so svojimi bývalými rodákmi tak v Nemecku, ako i v našej obci. Práve počas stretnutí rodákov navštívi našu obec 200 – 250 turistov, ktorí však zväčša musia byť ubytovaní v Turčianskych Tepliciach a kultúrne vyžitie musia hľadať tiež len v blízkom okolí.  

Prioritou posledných rokov je rekonštrukcia a oprava budov vo vlastníctve obce, vrátane škôl a školských zariadení,  so zreteľom na zníženie energetickej náročnosti budov zateplením budov, výmenou okien, rekonštrukciou kotolní, rozvodov a výmenou vykurovacích telies.

 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na roky 2014 - 2020 - príloha

 

 

                                                     *OTVORENIE OBCHVATU OBCE

Dňa 23.novembra 2010 slávnostne odovzdali do predčasného užívania obchvat Hornej Štubne. Odborníci i občania si novú cestu, ktorá bude frekventovanú dopravu odkláňať mimo obec, veľmi cenia. Úsek má 4,3 kilometra a NDS ho odovzdala po dvoch rokoch prác. Zatiaľ ide o polovičný profil rýchlostnej cesty R3, motoristi tu teda môžu jazdiť zatiaľ v dvoch jazdných pruhoch.

                           Otvorenie obchvatu

Tranzitná doprava doteraz viedla cez dedinu. Cesta cez obec bola hlavným ťahom na Kremnicu. Celý úsek cez obec bol považovaný za nehodový. Hustá premávka áut znepríjemňovala obyvateľom život, znečisťovala ovzdušie, obmedzovala chodcov. Podľa prepočtov intenzity dopravy prešlo denne obcou okolo 4 000 áut a asi 30% z toho bola ťažká nákladná doprava.

      

Slávnostného otvorenia sa zúčastnil aj minister dopravy Ján Figeľ, generálny riaditeľ NDS Alan Sitár, starosta obce Ing. Ondrej Piški a niekoľko ďalších hostí ako aj mnoho občanov našej obce.

                           Slávnostné prestrihnutie pásky