Domov arrow O obci arrow História


História obce Horná Štubňa

Prvá pisomna zmienka  o obci, vtedy pod názvom Nová Lehota, je v listine Turčianskeho konventu  z 21. septembra 1390. Predpokladá sa, že obec založili a osídlili nemeckí kolonisti z neďalekej Kremnice.

Rozsiahle neosidlené lesy boli potrebné pre kremnické huty, bane a mlyny, preto sa naši pôvodní obyvatelia živili drevorubačstvom a pálenim dreveného uhlia. Stali sa z nich vychýrení obrábači dreva, vyrábali kvalitné šindle, korytá a rôzny drevený riad.

Historické názvy obce z kremnických archívov: 1390 - Wylehota (Nova Lehota), 1407 - Newstub, 1415 - Nova Stuba, 1450 - Newstubn, 1493 - Felsewsthubna, 1502 - Nova Lehota, 1505 - Newsthubna.

Prevažná časť obyvateľstva Hornej Štubne bola rímsko- katolíckeho vierovyznania a nemeckej národnosti. V roku 1650 bol v obci dostavaný rímsko- katolícky Kostol svätej Anny, dnes evidovaný ako kultúrna pamiatka.

Po II. svetovej vojne bola väčšia časť obyvateľov nemeckej národnosti vysťahovaná. Nový domov tu našli obyvatelia zo susedných dedín a repatrianti z Rumunska, Maďarska a Bulharska.

 

                                                              Kronika obce

  Zápis do kroniky obce za rok 2013 bol prvý krát spracovaný okrem tradičnej písomnej formy      aj do elektronickej podoby. V takomto formáte bude každý rok zverejňovaný aj na webovej  stránke obce a v tlačenej forme sa stane súčasťou knižničného fondu obecnej knižnice.

   Pri príležitosti 1. elektronického vydania kroniky sme do nej zaradili aj fotodokumentáciu o premene našej obce za posledných 12 rokov. 

Zápis do kroniky obce za rok 2013 - príloha.  

Zápis do kroniky obce za rok 2014 - príloha  

Zápis do kroniky obce za rok 2015 - príloha  

Zápis do kroniky obce za rok 2016 - príloha            

 

 

Pamätná izba obce

    Pamätná izba obce, slávnostne otvorená dňa 1.mája 2013 je rozdelená na dve časti. V prvej časti sa nachádzajú ukážky historického nábytku, náradia, kuchynských pomôcok a iných exponátov doplnených dobovými fotografiami zo života obce. V druhej časti sú vystavené drevené a kamenné plastiky, ktoré vznikli pod rukami súčasných ľudových umelcov. Obidve časti sú spojené súborom maľovaných obrazov, zachytávajúcich našu obec, ako aj tradičný štubniansky kroj. Ukážky z výstavy sa nachádzajú v galérií pod článkom.

    Miestnosť sa nachádza v priestoroch budovy obecného úradu a vystavené exponáty je možné si prezrieť v pracovných dňoch, počas úradných hodín.

 

 

Celý článok...